Báo giá khách hàng

Bài viết hướng dẫn nhân viên tư vấn hướng dẫn khách hàng đặt hàng: Thiết kế bảng giá cho sản phẩm.
Đối với sản phẩm đã có nêm yết giá sẳn và chương trình khuyến mãi.
Quý khách hàng xem rõ phần giá và những yêu cầu sản phẩm được thể hiện theo đúng cam kết và thông tin trên bảng giá có giá trị từ ngày 01/04/2017.

BẢNG GIÁ CHO SỐ LƯỢNG 1_24 ÁO.BẢNG GIÁ CHO SỐ LƯỢNG NHIỀU


BẢNG GIÁ SỈ ÁO THUN TRƠNHÌNH ẢNH MINH HỌA VỊ TRÍ IN TRÊN ÁO VÀ NÓN